English English English English English English
Re-integration

PROJEKTISTA

RELESE – uudelleen integroituminen työmarkkinoille yrittäjyyden avulla

Taitojen parantaminen

Projektinumero: LLP-LdV-TOI-2010-LT-0068


RELESE-projekti on suunniteltu osana Leonardo da Vinci innovaatioiden siirto-ohjelmaa. RELESE-projektin tavoitteena on edistää sosiaalisesti haavoittuvien ryhmien työllistymistä työmarkkinoille lisäämällä heidän yrittäjävalmiuksiaan ja kompetenssejaan. Projekti keskittyy niiden työmarkkinoilta pudonneiden henkilöiden tarpeisiin, jotka haluaisivat takaisin työmarkkinoille aloittamalla oman liiketoiminnan, mutta joilla ei ole siihen tarvittavia tietoja ja taitoja.  Työttömyyden pelko sekä muutokset nykypäivän työmarkkinoilla saavat heidät etsimään uusia polkuja löytääkseen työpaikan tai mieluummin luomaan oman työpaikkansa.


Projektin päätavoite on innovatiivisen e-oppimisalustan ja siihen liittyen yrittäjyyden lisäämiseen liittyvien kurssisisältöjen siirto. Projektin tavoitteena on toteuttaa realistinen, kilpailukykyinen ja kestävä virtuaalinen oppimisyhteisö, joka edistää yrittäjyyskoulutusta / mentorointiohjelmaa, tarjoten integroitua ohjausta yrittäjille motivaatiovaiheesta ja idean luomisesta liiketoimintaprojektien toteuttamiseen henkilökohtaisen tuen avulla.


Seitsemän eri partneria viidestä eri Euroopan maasta muodostavat projektin toteuttajaryhmän. Partnerien valintaan vaikuttivat seuraavat seikat: yrittäjyyteen liittyvä kokemus ja oleelliset kompetenssit, LLP-projektikokemus sekä työskentely sosiaalisesti haavoittuvien ryhmien ja työttömien parissa.


Projektilla saavutettavat tulokset:


- kohderyhmien erityistarpeiden määrittely


- siirretty, käännetty ja sovellettu koulutusohjelma


- e-oppimisalusta sisältäen yrityssimulaatioita sekä tapaustutkimusta


- oppijaryhmän koulutus ja tutorointi


- mentoreiden arvioimat ja opiskelijoiden suunnittelemat liiketoimintasuunnitelmat


Projekti käsittelee työttömien motivaatio-ongelmia, edistää heidän mahdollisuuksiaan työllistää itsensä tulemalla uusiksi yrittäjiksi ja luo paremmat edellytykset uusien yritysten menestymiselle. Projekti auttaa yrittäjiä soveltamaan eurooppalaista lähestymistapaa liikeidean syntyhetkestä, integroi koulutuslaitokset yritysympäristöön, suunnittelee ja soveltaa arviointisuunnitelmaa, joka luo eurooppalaisen dimension suunnitellulle mallille.

Projektin arviointitoiminnot tuottavat laajemman maantieteellisen viitekehyksen ja  laajentavat projektin tuloksia käsittämään muiden alueiden yrittäjiä. Täten odotetaan, että pitkällä aikavälillä, yhä uusien organisaatioiden liittyessä mukaan toimintaan, pystytään tavoittamaan tulevia yrittäjiä koko Euroopassa ja tukemaan uusien yritysten syntyä. Täten työttömyyskysymys ja matala yrittäjyysaste tulevat muuttumaan osallistujamaissa ja niiden ulkopuolella. Suunnitellun innovaatioprojektin päävaikutus on pienentynyt työttömyysaste. Lisäksi se myötävaikuttaa Euroopan Lisäarvoon edistämällä yrittäjähenkeä Euroopassa.