English English English English English English
Re-integration

About project

RELESE- Uzņēmējdarbības prasmju nostiprināšana RE- integrācijai darba tirgū


Prasmju nostiprināšana


Projekta numurs: LLP-LdV-TOI-2010-LT-0068


RELESE projekts tiek realizēts kā daļa no Leonardo da Vinči Inovāciju Pārneses programmas. RELESE projekta mērķis ir sekmēt nenodarbināto cilvēku sociāli mazaizsargāto grupu reintegrāciju darba tirgū, attīstot viņu uzņēmējdarbības prasmes un kompetences. Projekts  paredzēts tiem, kuri pašlaik nav aktīvajā darba tirgū, bet vēlas tajā atgriezties, bet viņiem nav nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai uzsāktu savu biznesu. Nenodarbināto cilvēku bailes un šodienas darba tirgū ieviestās pārmaiņas iedvesmo meklēt jaunus ceļus, lai atrastu jaunu darba vietu vai, vislabāk, radītu pašiem savu.


Projekta galvenais mērķis ir veicināt inovatīvas e-mācīšanās platformas un jauktā mācību kursa satura un uz uzņēmējdarbību orientētu darbību ieviešanu. Projekta mērķis ir izveidot reālu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu virtuālās mācīšanās vidi, kura sekmēs specifiskās uzņēmējdarbības mācību/mentoringa programmas, piedāvājot uzņēmējiem integrētus ieteikumus no agrīniem motivācijas posmiem un idejas attīstības, sniedzot individuālu atbalstu biznesa projektu īstenošanā.Projekta konsorciju veido 7 partneri no 5 Eiropas valstīm. Partneri tika izvēlēti,  pamatojoties uz viņu pieredzi un kompetencēm, kas ir būtiskas uzņēmējdarbības projektu attīstīšanā, pieredzi Mūžizglītības projektu darbā, kā arī darbā ar sociāli mazaizsargātajām grupām un nenodarbinātiem cilvēkiem.


Rezultāti, kas tiks sasniegti:


- mērķa grupu specifisko vajadzību identifikācija


- tulkots un adaptēts jauktās mācīšanās kurss


- E-mācīšanās platforma, kas ietvers virtuālās uzņēmējdarbības simulācijas un gadījumu izpēti

- mācīšana un konsultēšana


- kursa dalībnieku izstrādāti un mentoru novērtēti biznesa plāni


Projekts veicinās nenodarbināto personu nodarbinātības motivāciju, sekmēs viņu pašnodarbinātību, kļūstot par jaunajiem uzņēmējiem, un radīs apstākļus starta kompāniju panākumu pieaugumam. Tas ļaus uzņēmējiem īstenot Eiropas pieeju no biznesa idejas attīstības brīža, integrēt mācību iestādes ar uzņēmējdarbības vidi, izveidot un īstenot valorizācijas plānu, kas radīs Eiropas dimensiju izveidotajā modulī.
Projekta valorizācijas aktivitātes nodrošinās plašāku ģeogrāfisko pārklājumu un izplatīs projekta rezultātus uzņēmējiem no citiem apgabaliem. Tādējādi ir gaidāms, ka ilgtermiņā, pieaugot iesaistītajām organizācijām dažādās valstīs, būs iespējams sasniegt nākotnes uzņēmējus visā Eiropā un atbalstīt jaunu kompāniju radīšanu. Tādējādi  jautājumi par bezdarba un zemajiem uzņēmējdarbības aktivitātes rādītājiem  tiks efektīvi risināti sadarbības valstīs un arī ārpus tām. Galvenā inovatīvā projekta ietekme būs bezdarba līmeņa samazināšana.  Turklāt, Eiropas pieaugošais uzņēmējdarbības gars veicinās Eiropas pievienotās vērtības radīšanu.